12:00 pop AKTUALNO, Promo

Uspešno leto za občino Središče ob Dravi

V minulem letu smo v občini Središče ob Dravi s skupnimi močmi izvedli številne projekte. Hvaležni smo svojim občanom za vso podporo in razumevanje, ki so nam ju izkazali doslej in upamo, da bomo skupaj tudi v prihodnje tako dobro sodelovali. Tako svojim občanom kot vsem bralcem revije Eko dežela želimo srečno novo leto, polno medsebojnega sodelovanja, uspehov in zdravja. Naj bo leto 2022 priložnost za nove dosežke!

 

Leto 2021 zaznamovali številni uspešni projekti

V minulem letu so bile v občini Središče ob Dravi izvedene številne naložbe, ki so bile skoraj v celoti realizirane. Zajemale so približno tretjino celotnega proračuna, višji znesek naložbenih sredstev pa je rezultat dviga povprečnine za občine v letu 2021 in dodatna sredstva za mejo, ki so bila dodeljena v letu 2021.

V sodelovanju z občino Ormož je bila izvedena modernizacija javne poti med Šalovci in Krčevino, ki poteka teritorialno po obeh občinah. 900 m ceste, ki je bila doslej makadamska pot, ima zdaj asfaltno prevleko in urejeno odvodnjavanje, modernizacija pa je pomembna pridobitev za vaščane naselij Šalovci in Krčevina.

Omogočili nemoteno oskrbo z vodo

V zadnjih letih se je veliko vlagalo v posodabljanje vodovoda, katerega solastnice so občine Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. Projekt obnove vodovoda Ormoško območje 2, ki se izvaja v letih 2021–2023, obsega okrog 24 km obnove vodovoda in obnovitev oziroma izgradnjo štirih vodohramov. Obnova bo prispevala k boljši in zanesljivejši oskrbi prebivalcev s pitno vodo ter zmanjšanju izgub na vodovodnem sistemu.

V okviru obnove vodovoda je občina zagotovila sredstva tudi za prenovo vodovoda v Mladinski ulici v Središču ob Dravi. Zaradi dotrajanega, več kot 40 let starega sistema in neustreznega premera cevi so imeli prebivalci v tem delu težave z neenakomerno dobavo pitne vode. Tako je bilo zamenjanih 230 m cevi, vgrajeni so bili novi hidranti za požarno vodo in izvedene nove navezave. S projektom je omogočena nemotena oskrba pitne vode za vsa gospodinjstva Mladinske ulice, vključno s kulturnima dvoranama Sokolana in Orlana.

 

Vlagali smo tako v skupnost kot v naravo

Poleg del na vodovodu so bile izvedene naložbe tudi na ostali infrastrukturi. Pri vrtcu Navihanček je bilo zamenjano prvotno tlakovanje ohišnice, v Športnem parku Trate je bil zgrajen nov pumptrack, prenovljeno je bilo balinišče in delno prenovljeno tenis igrišče. Ob državni cesti v naseljih Obrež, Grabe in Središče ob Dravi je bilo zamenjanih 138 obcestnih svetilk, v nekaterih predelih pa je bila javna razsvetljava urejena na novo. Urejene so bile tudi nekatere gramozne javne poti in gozdne ceste.

Prav tako smo vlagali v ohranjanje in vzdrževanje narave. Izvedli smo čiščenje strug potokov Trnava in Črnec ter utrdili del brežine, kar bo pripomoglo k zmanjšanju poplav ob naraščanju voda. V okviru projekta Drava Natura 2000 so letos potekali odkupi zemljišč ob reki Dravi, zasadilo pa se je 4000 dreves. V Središču je bilo urejeno območje z učnim čebelnjakom, sprehajalnimi potmi in ptičjimi krmilnicami.

 

Pomembni koraki za ohranjanje kmetijske krajine

Na območju Občine Središče ob Dravi, Občine Starše in v Naravnem rezervatu Ormoške lagune smo v novembru 2021 v sklopu projekta zaDravo začeli saditi mejice. Gre za ozke pasove lesne vegetacije, ki jih pri tleh obrašča bolj ali manj bogat sloj zelišč, in so bile nekoč nepogrešljiv del kmetijske krajine Dravskega in Ptujskega polja. Delovale so kot protivetrna zaščita in preprečevale odnašanje plodne zemlje s polj, drevesa v mejici pa so imela tudi vlogo uravnavanja vlage v zemlji in ščitenja kulturnih rastlin pred celodnevno pripeko.

Mejice so pomembne tudi za biotsko pestrost kmetijske krajine, saj pticam – kot je denimo rjavi srakoper – nudijo mesto za gnezdenje, kritje pred plenilci in bogat vir hrane. Cvetovi novo zasajenih mejic bodo služili tudi kot vir cvetnega prahu za opraševalce, ki so zaradi intenzivnega kmetovanja izginili s kmetijske krajine.

 

 

Kaj še sledi?

Tudi letos nas čaka nekaj naložb. Predvideni sta energetska sanacija Kulturne dvorane Sokolana in telovadnice pri Osnovni šoli Središče ob Dravi ter izgradnja vodovodnega sistema, ki se izvaja preko kohezijskega sklada skupaj z občinama Ormož in Sveti Tomaž.

Prav tako je v teku nekaj manjših naložb, kot je obnova tenis igrišča na Strasu, zaključili pa bomo tudi nekaj projektov, ki so trenutno še v teku.

 

Maturanti so bili spet uspešni

Naši dijaki so bili tudi v preteklem letu uspešni kljub izzivu, ki ga predstavlja šolanje v trenutnih časih. Naša občina je tako bogatejša za kar tri zlate maturante:
Vid Munda se je šolal v ormoški gimnaziji in zdaj obiskuje 2. letnik medicinske fakultete v Mariboru, Lan Patrick Pal se je po šolanju v ljutomerski gimnaziji vpisal na ljubljansko fakulteto za kemijo, Špela Borko pa je zaključila šolanje na Šoli za ekonomijo, turizem in kmetijstvo Ptuj.

Župan Jurij Borko je zlate maturante jeseni sprejel v občinski stavbi in jim ob tej priložnosti izročil priložnostna darila. Tudi mi smo ponosni na svoje mlade, ki bodo v prihodnosti krojili naše domače okolje, in jim želimo uspešen nadaljnji študij.

Čestitke ob novem življenju!

Po podatkih, ki jih ima Občina Središče ob Dravi do desetega decembra 2021, se nam je lani pridružilo 14 novih prebivalcev. Čestitamo vsem novorojenčkom in njihovim staršem!

Neža Klobučarič
Nelly Arnuš
Sofia Jurjaševič
Gabrijela Gojkovič
Lana Žganec
Olivia Ochanya Oduh
Larisa Tomažič
Luna Ciglar

Jan Podgorelec
Noel Štampar
Tim Grlica
Luka Dogša
Jakob Antolič
Gal Marčec

 

Več o občini na: https://www.sredisce-ob-dravi.si/

 

(Visited 520 times, 1 visits today)
Close