Avtor Samo Kranjec; foto: shutterstock.com 9:56 dop AKTUALNO

Preverjamo: Bo katastrofalnim poplavam res sledil uničujoč potres?

V delu javnosti se, po katastrofalnih poplavah, postavlja vprašanje ali lahko velika razmočenost tal povzroči tudi potrese, saj da naj bi tako bilo tudi v zgodovini.

Za mnenje smo vprašali strokovnjaka za potresno inženirstvo s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, dr. Matjaža Dolška.

»V Sloveniji se potresi pojavljajo pretežno na globinah od 5 do 20 kilometrov pod površjem. Zaradi tega, vsaj po mojem mnenju, poplave in razmočenost terena, oziroma spremembe lokacije zemljine zaradi plazov, ne morejo bistveno vplivati na pojave potresov. Menim, da ja ta strah odveč.«

Nasprotno pa velja, kot pravi: “Namreč, potresi lahko pripomorejo k proženju plazov, oziroma povzročijo poplave zaradi spremembe toka reke, porušitve pregrad…”

Potresno tveganje precej večje od sprejemljivega

Sogovornik pa opozarja, da bi se morali zavedati, da je potresno tveganje v Sloveniji precej večje od sprejemljivega, in da terja ukrepanje v smeri zmanjševanja tega tveganja, še predno bo prišlo do močnega potresa. Podobno bi morali ukrepati v smeri zmanjševanja poplavnega tveganja, vendar je bilo prepozno.

Preberite še več o potresih in potresni nevarnosti v Sloveniji:

(Visited 4.135 times, 1 visits today)
Close