12:10 pop AKTUALNO

Odpoklic: v breskvah ostanki pesticida klorpirifos-etil

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v okviru programa vzorčenja na ostanke pesticidov v breskvah ugotovila prisotnost aktivne substance klorpirifos-etil.

Gre za sveže letošnje breskve, uvožene iz Srbije, ki so bile na prodaj na Tržnici BTC Ljubljana ter distribuirano drugim prodajalcem sadja na tržnicah:

  • Bulc Bratje d.o.o., Plemljeva ulica 2, Ljubljana
  • Flamus Nataša Erjavec s.p., Gorenja vas, Ivančna Gorica
  • Boni d.o.o., Stobovska cesta 16 a, Domžale
  • Gordana Savić s.p., Prušnikova ulica 101, Ljubljana

“Zaradi odsotnosti referenčnih toksikoloških vrednosti pri klorpirifos etilu, ki so potrebne za izdelavo ocene tveganja, le te ni možno izdelati. Analizni rezultati vzorcev breskev izkazujejo neskladno in potencialno nevarno živilo. Zaradi navedenega so odgovorni izvajalci dejavnosti sprejeli ukrepe za zaščito potrošnikov preko obveščanja na prodajnih mestih,” so pojasnili z Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Ob sporočilu pa so sicer dodali, da se je prodaja spornih breskev zaključila 15.8.2022, kljub temu pa potrošnike pozivajo, da v kolikor neskladne breskve še hranijo doma, naj jih ne zaužijejo, temveč jih vrnejo na mesto prodaje.

Naj še spomnimo, da je pri nas (in v EU) pesticid od leta 2020 prepovedan zaradi nesprejemljivih tveganj za ljudi in okolje. V Sloveniji so bila do tedaj registrirana tri fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo aktivno snov klorpirifos-metil, in sicer Redlan 22 EC, Pyrinex M22 in Daskor 440. Substance imajo po ugotovitvah Evropske agencije za varnost hrane negativne genotoksične in nevrološke učinke, pri čemer pa najnižjih vrednosti, ki jim je oseba še lahko varno izpostavljena, ni mogoče določiti.

Nekaj torej, česar v breskvah zagotovo ne bi smelo biti.

(Visited 885 times, 1 visits today)
Close