7:19 dop AKTUALNO

Ljubljanske mlekarne – trajnostno in prijazno do okolja

Ljubljanske mlekarne – trajnostno in prijazno do okolja

»Okoli 85 odstotkov vseh količin, ki jih proizvedemo v obliki mlečnih izdelkov, je pakiranih v sestavljeno kartonsko embalažo. V Sloveniji jo ljudje najbolj poznajo pod imenom Tetra Pak. Plastične embalaže uporabljamo okoli 15 odstotkov. Naše blagovne znamke Alpsko, Mu, Ego so večinoma pakirane v embalažo Tetra Pak, ki jo pretežno sestavlja obnovljiv material, in tako že vrsto let pomaga manjšati vpliv podjetja na okolje. Kartonska embalaža je preprosta za recikliranje, oznaka FSC™ na embalaži pa zagotavlja, da je karton narejen iz lesa, pridobljenega iz odgovorno upravljanih gozdov,« poudarja Simona Papler, vodja ekologije v Ljubljanskih mlekarnah. Slednje med drugim udejanjajo z družbeno odgovorno aktivnost S posluhom za jutri, v okviru katere poteka tudi komunikacijska akcija »Poberi svoj EGO in odMUvaj svojo plastiko«. Svoje moči so združili s Tetra Pakom, Ekologi brez meja in Potapljaško zvezo Slovenije. Prepričani so namreč, da lahko prav vsak od nas veliko prispeva k čistejšemu okolju in ponovni uporabi odpadne embalaže. Poleg skrbnega ločevanja odpadkov doma lahko poberemo tudi odpadke v okolju in jih odnesemo do najbližjega koša za smeti. Delodajalci pa naj poskrbijo, da lahko zaposleni tudi na delovnem mestu ločujejo odpadke. Kot to počnejo v Ljubljanskih mlekarnah, kjer imajo v vsakem nadstropju poslovne stavbe miniaturne ekološke otoke, zaposlene pa o skrbi za okolje tudi redno izobražujejo.

Ljubljanske mlekarne se kot največja slovenska mlekarna zelo dobro zavedajo odgovornosti do okolja, skupnosti, v katerih delujejo, porabnikov njihovih izdelkov in soustvarjalcev njihovega uspeha, sodelavcev … Svoja prizadevanja so združili pod blagovno znamko družbene odgovornosti S posluhom za jutri, v okviru katere poteka tudi komunikacijska akcija »Poberi svoj EGO in odMUvaj svojo plastiko«. Več na: S posluhom za jutri – Ljubljanske mlekarne (l-m.si)

 

Posluh za okolje vtkan v DNK podjetja

Jogurti, sveže mleko in sladka smetana Mu in pa jogurti Ego so odslej na voljo v embalaži Tetra Pak® z enostavnim načinom odpiranja z enim zasukom pokrovčka. To so obenem tudi edini slovenski jogurti v Tetra Pak embalaži, ki je pretežno narejena iz obnovljivih virov. Za menjavo so v Ljubljanskih mlekarnah na podlagi investicije v vrednosti 3 milijonov evrov zagnali nov, sodoben polnilni stroj.

 

Čedalje večjo vlogo pri trajnostni naravnanosti družbe imajo torej tudi podjetja, ki lahko z inovativnimi pristopi veliko pripomorejo k zmanjšanju odpadne embalaže. V krožnem gospodarstvu namreč velja, da odpadek ne sme ostati odpadek, ampak je vir ali surovina za nove izdelke. Z ekonomijo zaprte zanke, v kateri sodelujejo tudi ekološko ozaveščeni potrošniki, se podaljšuje življenjska doba izdelkov. Tako ohranjamo naravne vire, na odlagališčih se kopiči manj odpadkov, različni materiali za večkratno uporabo pa so v učinkovitem kroženju na trgu, kar le še krepi ekološki način poslovanja in življenja.  »Ljubljanske mlekarne že vrsto let odločno korakajo po poti postopnega zmanjševanja svojega ogljičnega odtisa, saj se zavedamo, da mora prav vsako podjetje premisliti svoje poslovne procese tudi z vidika okoljske odgovornosti. Prav tako imamo v okviru oddelka za kakovost vzpostavljen sektor za ekologijo. Kakovost in odgovorno upravljanje z okoljem hodita z roko v roki,« pravi Maja Kalan Pongrac, vodja korporativnega komuniciranja v Ljubljanskih mlekarnah, in dodaja: »Od uvedbe certifikata EMAS, ki smo ga prejeli kot prvo podjetje v živilsko-predelovalni panogi, vztrajno zmanjšujemo emisije v okolje, nadzorujemo porabo naravnih virov, v proizvodnih obratih pa imamo nameščene svoje čistilne naprave in vzpostavljen premišljen sistem ločevanja odpadkov.« Shema EMAS podjetja zavezuje, da nenehno spremljajo svoj vpliv na okolje (odpadki, voda, energijska učinkovitost, učinkovitost materialov) in ga seveda zmanjšujejo. Pri največjem slovenskem proizvajalcu mleka Ljubljanskih mlekarnah je posluh za okolje vtkan že v DNK podjetja. Tako so v preteklih letih prenehali tudi z uporabo plastike za enkratno v uporabo za različna senzorična ocenjevanja izdelkov v podjetju, pa tudi pri promocijah in degustacijah v trgovinah.

 

Komunikacijska akcija »Poberi svoj EGO in odMUvaj svojo plastiko«

Simona Papler poudarja, da »pri proizvodnji mlečnih izdelkov v našem obratu letno nastane približno 150 ton odpadkov – različnih koščkov, obreznin – vse to iz kartonske embalaže. To odpadno embalažo ločeno zberemo, stisnemo, nato pa jo prevzame družba za ravnanje z odpadki in odpelje v papirnico. Tam s posebnim postopkom odpadno embalažo razslojijo in iz nje naredijo nove izdelke – papirnate brisačke, robčke, prtičke …« Leta 2019 so tako v Ljubljanskih mlekarnah naredili še korak naprej in prvi v Sloveniji zaprli interno snovno zanko za embalažo Tetra Pak, v katero polnijo tudi jogurte Ego in Mu. S tem so predelavo odpadnih materialov zaprli v svoj proizvodni in podjetniški krog. Kot pojasnjuje Simona Papler: »To pomeni, da od papirnice, ki iz našega odpadka izdeluje brisačke in toaletni papir, odkupujemo higienski material, ki ga potrebujemo v našem podjetju. Brisačke, v katere si briše roke naših 600 zaposlenih, so narejene iz embalaže Alpskega mleka ali jogurta Mu. K takemu snovnemu krogu lahko prispeva vsakdo doma, ko kupi jogurt Mu ali Ego, in prazno embalažo pravilno odloži. Zato ekologi tako radi poudarjamo, da vsak korak šteje.« Večina embalaže se tako reciklira in pridobi surovina za nove izdelke. Jogurti Mu in Ego so tudi edini jogurti iz obnovljive kartonske Tetra Pak embalaže na slovenskem tržišču. Ta embalaža pa je enostavna za recikliranje: če jo po uporabi ustrezno sploščimo, bo zavzela malo prostora v zabojnikih, tudi sortiranje in razvrščanje je tako enostavnejše. Zato sodelujoči v komunikacijski akciji »Poberi svoj EGO in odMUvaj svojo plastiko« poudarjajo, da lahko prav vsak od nas z ustreznim odlaganjem in ločevanjem odpadkov veliko prispeva k čistejšemu okolju. Da pa bo uporaba izdelkov Mu in Ego še bolj enostavna, so jogurti Mu in Ego odslej na voljo v embalaži Tetra Pak® z enostavnim načinom odpiranja z enim zasukom pokrovčka. To so obenem tudi edini slovenski jogurti v Tetra Pak embalaži, ki je pretežno narejena iz obnovljivih virov. Za menjavo so v Ljubljanskih mlekarnah na podlagi investicije v vrednosti 3 milijonov evrov.

 

S trajnostnimi pristopi in proizvodnimi postopki postajajo podjetja zgled pri odgovornem ravnanju z embalažo. S svojim odnosom do okolja pomembno vplivajo na kakovost življenja in s tem zdravja družbe, usmerjene v zeleno prihodnost. Vendarle gre za prihodnje generacije, ki jih že tako zaradi uničevanja okolja, prekomernega izčrpavanja naravnih virov, onesnaževanja vodnih virov in zraka čakajo veliki izzivi. »Kot največja slovenska mlekarna se zavedamo, da je napredek slovenske mlečne industrije v smeri ekološkega in trajnostnega v veliki meri odvisen tudi od nas. Mi smo tisti, ki vodimo razvoj, s svojimi količinami pa smo ključna stična točka med slovenskimi kmeti, trgovci in kupci. V zadnjih letih svojo tržno in komunikacijsko veljavo izkoriščamo za usmerjanje v trajnostno delovanje, tako na ravni podjetja kot s podporo pomembnim okoljskim projektom,« je strnila Maja Kalan Pongrac. 

Ljubljanske mlekarne že vrsto let odločno korakajo po poti postopnega zmanjševanja svojega ogljičnega odtisa, saj se zavedamo, da mora prav vsako podjetje premisliti svoje poslovne procese tudi z vidika okoljske odgovornosti. Prav tako imamo v okviru oddelka za kakovost vzpostavljen sektor za ekologijo. Kakovost in odgovorno upravljanje z okoljem hodita z roko v roki.

 

(Visited 563 times, 1 visits today)
Close