Kakšna je kazen, ko o okoljski nesreči ne obvestijo pristojnih in kako bo ukrepal inšpektor?

Inšpektor za okolje Inšpektorata za okolje in prostor je prejšnji teden opravil izredni inšpekcijski pregled v družbi Unior d. d., v Zrečah.