Kako izsekavanje gozdov ogroža ptice po svetu?

Peta izdaja poročila (State of the World’s Birds), med drugim predstavi tudi človeške dejavnosti, ki ogrožajo ptice po vsem svetu.