7:00 pop AKTUALNO

Kaj se skriva za vrati doma, kakšne stiske preživljajo starejši?

Kaj se skriva za vrati domačih stanovanj in hiš, kakšne stiske preživljajo starejši, kako so urejeni odnosi med družinskimi člani, koliko je zanemarjenosti, trpljenja, bolečin, zapuščenosti, tudi v času umiranja, koliko starejših trpi lakoto ali žejo, kako je s higieno, ker sistem dolgotrajne oskrbe, pa tudi paliative in sociale, ne funkcionira dobro – mnogo tega nikoli ne pride na dan.

A vse to je realnost, ki jo zaznavajo medicinske sestre pri delu s starejšimi.Včasih zelo kruta realnost. Četudi bi si nekateri starejši upali prijaviti nasilje nad njimi, nastaja problem reševanja konkretnega primera, saj v domovih starejših, kamor bi eventuelno lahko umaknili posameznika, ki v domačem okolju nima več primernih pogojev za bivanje, drastično primanjkuje kapacitet in se ponekod na prosto mesto čaka več let. Začaran krog, ki ga skuša vsakdo reševati po svoje. Ali celo nihče.

“Vsi čakamo neskončno dolgo zakon o dolgotrajni oskrbi, ki tudi ne bo rešil vseh nakopičenih problemov naenkrat. K sreči imamo zakonsko urejeno vsaj področja nasilja v družini, četudi se v konkretnih, zgoraj opisanih situacijah, ne zmore do popolnosti rešiti vsaka situacija, vezana na nasilje nad starejšimi,” opozarjajo v organizacijah, ki se ukvarjajo s problematiko.

Starizem

Sprememba vrednot v družbi, sprememba življenjskega sloga, manj številčne družine, manj medgeneracijskega povezovanja in skrbi za družinske člane, manj spoštovanja, altruizma in občutka za sočloveka v družini in družbi nasploh, razslojevanje družbe, revščina, še ne zaceljene posledice gospodarske krize …, vse to in mnogo drugega lahko prispeva k zapuščenosti, osamljenosti, diskriminaciji starejših, celo k pojavu sovraštva do starejših (starizmu) ali celo k izvajanju neposrednega nasilja nad njimi.

Ne le na svetovni dan ozaveščanja o nasilju nad starejšimi, vsak dan se v svojih delovnih okoljih medicinske sestre, babice, tehniki zdravstvene nege in bolničarji negovalci srečujejo s tem področjem in si prizadevajo reševati to zahtevno problematiko.

 

Vir: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Društvo Srebrna nit

(Visited 220 times, 1 visits today)
Close