Avtor br; foto: adobestock 7:46 dop AKTUALNO

Kaj jedo slovenske rejne živali? Krmni dodatki v Sloveniji niso pod evidenco?

Krmni dodatki niso namenjeni za neposredno krmljenje živali! So sestavina premiksov, krmnih mešanic in posamičnih krmil.

V Sloveniji je 5 podjetij za proizvodnjo krmnih dodatkov, 9 podjetij za proizvodnjo mešanic krmnih dodatkov in 61 podjetij za proizvodnjo krmnih mešanic, ki vsebujejo krmne dodatke.

Krmni dodatki so proizvodi, ki se uporabljajo v prehrani živali z namenom, da bi izboljšali kakovost krme in/ali živil živalskega izvora in/ali da bi izboljšali proizvodne lastnosti živali.

Uporaba pod točno določenimi pogoji

Krmni dodatki se lahko dodajajo krmi ali (redko) vodi za pitje le pod posebnimi pogoji, ki so določeni v posameznem dovoljenju. V tem se določi namen uporabe krmnega dodatka, uporaba v krmi in/ali vodi za pitje, živalska vrsta oz. kategorija pri kateri se ga sme uporabljati, njegova najvišja vsebnost v krmni mešanici, identifikacijska številka, zahteve glede označevanja in podobno.

Razvrstitev krmnih dodatkov

Glede na funkcijo se jih razvršča v naslednjih pet kategorij:

  • tehnološki dodatki, ki se dodajajo krmi iz tehnoloških razlogov (antioksidanti, konzervansi, silirni dodatki, vezalci, in drugi);
  • senzorični dodatki, ki izboljšujejo organoleptične lastnosti krme ali proizvodov živalskega izvora (barvila, aromatične snovi);
  • nutritivni dodatki, ki so vir elementov v sledovih, aminokislin, in drugi;
  • zootehnični dodatki, ki ugodno vplivajo na prirejo živali ali na okolje (pospeševalci prebavljivosti, stabilizatorji mikroflore in drugi) ter
  • kokcidiostatiki in histomonostatiki.

Vzpostavljen je tudi Register (vseh) krmnih dodatkov, ki služi kot orodje za hiter pregled nad krmnimi dodatki, ki jim je bilo izdano dovoljenje za dajanje na trg in uporabo v EU.

Ni podatkov o prodaji oz. uporabi krmnih dodatkov pri nas?

Pri UVHVVR ima priglašeno dejavnost (za namen dajanja na trg):

  • 5 podjetij za proizvodnjo krmnih dodatkov,
  • 9 podjetij za proizvodnjo premiksov (ts. mešanice krmnih dodatkov) in
  • 61 podjetij za proizvodnjo krmnih mešanic (ki vsebujejo krmne dodatke).

Seveda nas je zanimalo, koliko krmnih dodatkov se da na trg oz uporabi, a kot so nam sporočili iz UVHVVR, ne vodijo centralne evidence glede prodaje oz. uporabe krmnih dodatkov v Sloveniji.

Država uvozila več kot 500 ton krmnih dodatkov

Iz UVHVVR so še sporočili, da je od celokupnega uvoza pošiljk krme, ki so vstopile na trg EU preko vstopnih točk v Sloveniji, delež uvoza pošiljk krmnih dodatkov, premiksov in krmnih mešanic v letu 2022 predstavljal 0,1% delež. Ta delež vključuje tudi pošiljke, ki so bile namenjene na trge drugih držav članic EU.

Sicer pa je bilo v letu 2022 uvoženih 583 ton krmnih dodatkov, kar predstavlja 0,4% delež uvoženih pošiljk, ki so bile namenjene na slovenski trg. Krmni dodatki so bili uvoženi iz Kitajske in Vietnama.

Vir: UVHVVR

(Visited 133 times, 2 visits today)
Close