Avtor Romana Rejc, nosilka dopolnilne dejavnosti na ekološki kmetiji, Šmarje; foto: shutterstock.com 11:15 dop AKTUALNO

Gostujoča kolumna ekološke kmetije: Kmetje in potrošniki, ali sploh veste, za kaj gre?

Prepričana sem, da večina kmetov sploh ne ve, zakaj so se v resnici vozili v Ljubljano. Predvsem se tam ne bi smeli pojaviti EKOLOŠKI kmetje in ČEBELARJI, namreč ravno mi bi morali pozdravit Naturo 2000, saj gre za program, ki bi preprečil, da bi se zgodilo to, kar se je v Mongoliji s kmetijsko politiko Kitajcev in so se številni pašniki spremenili v puščavo, enako v Tibetu, podobno s Severnoameriškimi polji, ki so ravno tako sedaj puščave.

Natura 2000, kolikor sem seznanjena, uvaja večji nadzor nad vnosom fitofarmacevtskih sredstev v tla in v pridelke. Pašniki naj bi se kosili namesto naenkrat, v dveh delih, zato da je vsaj polovica pašnika vedno cvetoča in s tem zatočišče žuželk, ptic, predvsem pa paša naših dragocenih čebel. Seveda kmetje, ki bodo upoštevali te smernice, dobijo dodatne subvencije, tisti, ki jim je to pretežko, se pa tem subvencijam lahko odpovedo.

Nadzor veterinarske inšpekcije se mi ne zdi tako huda stvar, da bi bilo treba stavkati. Kar nekaj primerov poznam, ko z živalmi na tako imenovani kmetiji ne ravnajo prijazno; ni vedno poskrbljeno za njih z dovolj kvalitetne hrane, vode, nimajo ustreznih prostorov…

Sama sem imela tako inšpekcijo, in ko je inšpektor videl, kako kraljujejo moje kokoši, je imel samo to opozorilo, da potrebujem razkužilo in hlevsko knjigo. Pač tako je.

Subvencije

Subvencije še vedno niso dodelane v pošteno delitev. Tu gre do sedaj za kar nekaj primerov, ko so nekateri dobivali zelo visoke zneske, ne da bi bili družbeno koristni. Pač subvencije bi se morale dodeljevati glede na površino, na GVŽ (število glav velike živine) ter na učinek družbene koristnosti, se pravi, koliko je kmet pridelal in prodal, in ne le na površine in GVŽ, ki so same sebi namen oz. za pridobivanje subvencij. Upam, da se bo to v prihodnje uredilo. S tem delom subvencij, ki so tako rekoč pokradene, bi lahko država zagotovila logistiko odkupa od kmetov in distribucijo do potrošnikov slovensko pridelane hrane, ki je tudi nadzorovana glede vnosa pesticidov. To bi kmetom in potrošnikom zagotovilo cenovno dostopnost.

In nenazadnje, če je nekomu težko plačati dohodnino na podarjeni denar, se lahko mirno temu podarjenemu denarju tudi odpove.

Obdelovanje zemlje z ohranjanjem biotskega ravnovesja

Če je nekomu težko obdelovati zemljo na način, da se ohrani biotsko ravnovesje, naj jo odstopi nekomu, ki si tega želi, pa do zemljišča ne more priti zaradi birokratskih ožin.
Kdor kmetuje zaradi razpisov in subvencij, naj ne bo kmet! Kdor neizprosno izčrpava zemljo v svojo korist, je planetni kolonialist.

Ekološki kmetje že dolgo z obveznim izobraževanjem

Natura 2000, kot že ime pove, ni nekaj novega pri nas, in od tod izhajajo razne subvencije, namenjene kmetovanju. Vendar je treba pri tem pojasniti tudi to, da so konvencionalni kmetje ‘vrženi kar čez noč v ledeno vodo’, češ plavaj ali utoni.

Ekološki kmetje imamo že dolgo let obvezno izobraževanje. Večina, ki so prostovoljno pristopili v eko kmetovanje, je imela željo po znanju in voljo za spremembe. Ostali kmetovalci te priložnosti oziroma obveze niso imeli in jih je morda sedaj strah, strah zaradi neznanja.

Če pomislim na primer, da kljub temu, da je nekdo tu dober voznik, bi verjetno v Bangkoku zmrznil od strahu, če bi ga naenkrat posedli za volan in zahtevali, da vozi v takem kaosu, medtem ko tam živeči to obvladajo.

Torej, potrebujejo čas in znanje, da se drugačnemu pristopu kmetovanja lahko prilagodijo. Ta strah pa verjetno še podkrepijo pretiravanja aktivistov protestov, ki v nekaterih primerih delajo iz muhe slona.

Protesti proti ‘vsemu v istem košu’

Poleg tega so zmetali v isti koš veliko drugih tem, kot so izgradnja kanalizacije tik nad pitno vodo, dovoljenje za uporabo žuželk v prehrani, gradnje novih tujih trgovinskih centrov, uvoz in prodaja sporne prehrane, globalizem in med vsem tem tudi Naturo 2000; vse z napisom »slabo«. V tej zmedi je sedaj težko najti tudi kaj dobrega v tem košu.

Mnogi menijo, da bo Natura 2000 kriva za propad kmetij in slovenske samooskrbe. Moje mnenje pa je, da bo ravno nasprotovanje njej pripeljalo do sankcij, sprva do Slovenije, posledično pa tudi do sankcij posameznih kmetov, ki bodo nasprotovali prilagoditvam ohranjanju narave. Spremembe so težke in zanje se marsikdo še težje odloči, če ima občutek, da mu tega ni treba – zaradi podpore in kritega hrbta. Vendar, če narediš prekršek, dobiš kazen, so sankcije.

V takih primerih kmetije propadajo, ne pa zato ker ne uporabljajo obilo fitofarmacevtskih sredstev in umetnih gnojil ali ker morajo za pašo narediti čredinke ali živalim postaviti napajalnike ločene od potokov.

Kmetje potrebujejo možnost prilagoditve

Ob tem pa močno upam, da bo vlada stopila naproti kmetu, omehčala prestop in dala možnost postopne prilagoditve, s tem, da bodo kmetje razumno šli v korak s časom in se zavedali, kako dragocena je narava, ki jo imamo.

Upam, da bo vlada ukrenila tudi kaj glede ostalih tem, ki se ne tičejo nove zakonodaje o kmetijstvu, a so vržene v isti koš in so resnično slabe. Je že res, da je potrošnik tisti, ki odloča, kaj bo kupil, vendar vsi vemo, da je postalo življenje tako naglo in marsikdo ne utegne slediti, kaj je zdravo in kaj ne, pa tudi cene imajo velik vpliv na izbiro. Za splošno zdravje bi bilo dobro umakniti škodljivo hrano iz prodajnih polic, omejiti uvoz, predvsem tistih pridelkov, ki jih pridelamo doma dovolj, razliko v ceni pa regulirati z dodatnimi subvencijami kmetu.

Čista pitna voda pa naj bo skrb na prvem mestu državi, kmetom, industriji, občinam in seveda vsakemu posamezniku in to ne samo na področju Nature 2000.

(Visited 488 times, 1 visits today)
Close