Avtor bv; foto: shutterstock.com 1:26 pop AKTUALNO

Če opazite, da v okolje odtekajo ali uhajajo nevarne snovi, kličite 112!

Občinam je Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo poslalo dodatno obvestilo o kontaktni številki, kamor lahko prebivalci pokličejo ob uhajanju nevarnih snovi v okolje.

V kolikor prebivalci opazijo uhajanje oziroma odtekanje kakšnih snovi v okolje, naj o tem kar najhitreje obvestijo center za obveščanje na številki 112.

“Na podlagi tega bodo vse pristojne službe poskrbele za izvedbo ukrepov zaščite, reševanja in pomoči. S tem se bodo zagotavljali osnovnih pogoji za življenje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,” so pojasnili.

(Visited 57 times, 2 visits today)
Close