10:00 dop AKTUALNO

5 milijonov evrov za planinske koče

Danes so v Uradnem listu RS objavili Javni razpis za podporo planinski športni in rekreacijski infrastrukturi. Sredstva javnega razpisa so namenjana sofinanciranju povečanja snovne in energetske učinkovitosti ter rabe obnovljivih virov energije v planinskih kočah, zavetiščih, bivakih in planinskih učnih središčih.

Upravičeni prijavitelj so lahko pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in spadajo v kategorijo mikro, malih ali srednjih podjetij. Prijavitelj mora biti lastnik ali najemnik planinske koče, zavetišča, bivaka ali planinskega učnega središča, torej planinskega objekta, vpisanega v register planinskih objektov Planinske zveze Slovenije na dan 1. januarja 2020.

Upravičeni stroški javnega razpisa so: gradnja in oprema, stroški informiranja in komuniciranja, stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Maksimalna višina sofinanciranja je 80 % upravičenih stroškov, okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, pa je 5.000.000 evrov v letih 2021 in 2022 oziroma do porabe sredstev.

Razpis se naj bi predvidoma končal 31. decembra 2022.

(Visited 166 times, 2 visits today)
Close