Vlada se zavzema za trajnostno rabo fitofarmacevtskih sredstev

Vlada RS se v okviru Nacionalnega akcijskega programa (NAP) zavzema za zmanjšanje uporabe fitofarmacevtskih sredstev (FFS) z večjim tveganjem na splošno in za omejitev uporabe herbicidov na javnih površinah, zavzema se za zmanjšanje tveganja, ki ga prinaša uporaba FFS za zdravje in za okolje z dolgoročnim zmanjševanjem  obsega uporabe.

Vlada se je jasno opredelila do:

  • zmanjšanja uporabe FFS predvsem na javnih površinah,
  • spremembi kriterijev za FFS, ki so dovoljena za nepoklicno rabo in
  • dolgoročnemu zmanjševanju ali omejevanju uporabe FFS v kmetijski pridelavi.

Splošni cilj NAP je zmanjšanje vplivov in učinkov, ki jih lahko prinaša raba FFS, na zdravje in na okolje.  

Podrobnejši cilji NAP za obdobje 2018 – 2022 pa so naslednji:

  • zmanjšanje tveganja v povezavi z rabo FFS,
  • zmanjšanje tveganja in rabe FFS z uvedbo omejitve rabe FFS, ki predstavljajo večje tveganje, na javnih površinah,
  • omejitev dostopnosti FFS, ki predstavljajo večje tveganje, neprofesionalnim uporabnikom, spremljanje in preučitev možnosti za zmanjšanje tveganja, ki jih lahko prinaša raba FFS, ki vsebujejo problematične snovi (opredeljene z Uredbo (ES) 1107/2009), predvsem v primerih, kjer so na razpolago alternative,
  • spremljanje tveganja za zdravje ljudi in živali zaradi ostankov FFS v hrani in krmi; spremlja se trend gibanja ostankov FFS v proizvodih iz EU in tretjih držav ter hrani slovenske pridelave,
  • zmanjšanje ravni zdravju škodljivih aktivnih snovi v pitni vodi, zmanjšanje števila stalno onesnaženih odjemnih mest v monitoringu podtalnice, spremljanje onesnaženja površinskih vod s FFS,
  • spodbujanje kmetijske pridelave z uporabo načel integriranega varstva rastlin na način, da se FFS z večjim tveganjem uporabijo le takrat, kadar je to nujno potrebno oz. ekonomsko upravičeno, zlasti s povečanjem ozaveščanja uporabnikov o varni rabi FFS, spodbujanjem ekološke pridelave ter drugih sonaravnih kmetijskih praks,
  • zagotavljanje obveščanja in usposabljanja uporabnikov FFS, pregledovanja naprav za nanašanje FFS in vzpodbujanje uporabe naprednih tehnik za zmanjšanje tveganja zaradi uporabe FFS.

Na spletni strani Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je objavljen celoten Predlog Nacionalnega Akcijskega Programa za doseganje trajnostne rabe FFS.

Pripombe javnosti zbirajo do petka, 16. marca 2018.

 

Vir: UVHVVR

 

Preberite tudi:

Foto: ITR
Prenovljeni Ekopraznik je navdušil obiskovalce in sodelujoče

...  program V spremljevalnem programu je s praktično uporabo izjemnih prehranskih znanj navdušila Sabina Topolovec (projekt Za ...

najčistejša pisava
Najčistejša pisava na svetu – iz Slovenije!

Futura DDB in Ekologi brez meja so skupaj s prostovoljci ustvarili posebno pisavo iz odvrženih smeti, ki so jih pobrali na vseslovenski čistilni akc ...

Foto: BTC
Projekt ‘Pomagajmo čebelici – Ocvetličimo mesto’ uvrščen v evropsko zbirko Urban Nature Atlas

Projekt »Pomagajmo čebelici - Ocvetličimo mesto«, ki ga družba BTC izvaja v sodelovanju z MOL in partnerji projekta, je bil uvrščen v Urban Nat ...

Dom v Tamarju (Foto: Arhiv LTO Kranjska Gora, foto: Matjaž Vidmar, www.slovenia.info)
Jutri in v nedeljo v planinskih kočah strežejo gluhi

Planinska zveza Slovenije in Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije vas vabita, da se jim 22. in 23. septembra pridružite na eni od desetih pl ...