Evropa, ki varuje: čist zrak za vse

Evropska komisija je v danes sprejetem sporočilu „Evropa, ki varuje: čist zrak za vse“ predstavila ukrepe, ki so državam članicam lahko v pomoč pri boju proti onesnaževanju zraka.

Predlogi temeljijo na treh glavnih elementih: standardih kakovosti zraka, nacionalnih ciljih zmanjšanja emisij in emisijskih standardih za ključne vire onesnaževanja, na primer od emisij iz vozil in ladij pa do energetike in industrije. Komisija bo za obravnavo emisij onesnaževal zraka iz prometa še dodatno okrepila svoje sodelovanje z nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi organi na področju skupnega celostnega pristopa k urejanju dostopa za vozila v mestih v okviru agende EU za mesta. Komisija poleg tega poudarja potrebo po tesnejšem sodelovanju z državami članicami prek novih „dialogov o čistem zraku“ in s pomočjo financiranja EU v podporo ukrepom za izboljšanje kakovosti zraka.

Komisija pa je danes proti sedmim državam članicam (Franciji, Nemčiji, Madžarski, Italiji, Romuniji in Združenemu kraljestvu) pa je sprožila postopek pred Sodiščem EU zaradi nespoštovanja določenih mejnih vrednosti kakovosti zraka in ker niso sprejele ustreznih ukrepov za to, da bi bila obdobja s preseženimi vrednostmi karseda kratka. Poleg tega je Nemčiji, Italiji, Luksemburgu in Združenemu kraljestvu poslala dodatne uradne opomine, ker niso spoštovale pravil EU o homologaciji vozil.

Vir: Evropska komisija

Preberite tudi:

Foto: ljubljana.si
Cukrarna končno v prenovo

10. oktobra so na MOL začeli z deli na projektu ureditve Galerije Cukrarna, največjem kulturnem projektu v Sloveniji, ki ga sofinancira Evropski skl ...

heart-1776746_640
Naj zažari jesen: izlet v gozd nato pa ustvarjanje!

...  različne like. Z listjem lahko celo rišemo. No, ne čisto dobesedno. Toda, če liste z vodenimi ali kakšnimi drugimi barvami ...

shoemaking-3611509_640
Kaj če se tokrat odločimo za popravilo izdelka in ne za nov nakup?

V soboto, 20. oktobra, obeležujemo drugi mednarodni dan popravil, ki opozarja, da morajo biti popravila bolj dostopna. Prav popravila pripomorejo k p ...

Planinsko polje (foto: Matevž Lenarčič, www.slovenia.info)
20. oktobra obeležujemo drugi Mednarodni dan krajine

Svet Evrope je 20. oktober razglasil za Mednarodni dan krajine, ki usmerja pozornost predvsem v spodbujanje šolskih in univerzitetnih programov oziro ...