LOGO_LUPA_web

Slovenska košarica dobrin vsebuje kar 4 kg embalaže

avgust 17, 2019

V društvu Ekologi brez meja so analizirali embalažo najpogostejših dobrin, ki se znajdejo v nakupovalnih košaricah slovenskih potrošnikov, s čimer so se kot prvi posvetili embalaži izdelkov in ne zgolj tipičnim plastičim odpadkom.

Statistični urad RS košarico dobrin uporablja za mesečne izračune gibanja drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev. Nabor storitev in izdelkov je zelo obsežen, zato so se v društvu osredotočili na kategorije: hrana in brezalkoholne pijače, tobak in alkoholne pijače, stanovanjska in gospodinjska oprema, blago in storitve za tekoče vzdrževanje stanovanj.

Med embalažo prevladuje plastika

Skoraj polovica vse analizirane embalaže je sestavljene iz plastičnih materialov, večina iz kategorije 7, kar je zelo slabo, saj se ta vrsta plastike le redko reciklira. Le polovico analiziranih embalaž trenutno v celoti recikliramo.

Skoraj polovica skupne teže čaja v čajnih vrečkah predstavlja embalaža

Košarico dobrin so napolnili s 54 najpogostejšimi živili in pijačami, ki se znajdejo v naših domovih. Skupaj tehtajo 30 kg, od tega so domov prinesli kar 4 kg embalaže. Ekologe brez meja je presenetilo, da najslabše razmerje ni bilo pri steklu, temveč pri čaju v čajnih vrečkah, kjer embalaža predstavlja 45,2 % skupne teže. Najbolj učinkovito je bil pakiran sladkor, kjer je papirnata embalaža predstavljala le 0,2 % skupne teže.

Pod črto, da nam bo uspelo zajeziti ta del plastičnega onesnaženja, bo potrebno še veliko pogovorov, ukrepov in predvsem volje, da se bodo navade proizvajalcev in potrošnikov spremenile.

Vir: EBM

(Visited 85 times, 4 visits today)