LOGO_LUPA_web

Ljubljanica pridobila Unesco znak za podvodno kulturno dediščino

junij 28, 2019
Foto: Miran Kambič, www.slovenia.info

Projekt Ljubljanica je pridobil Unesco znak najboljših praks za podvodno kulturno dediščino (Best Practices).

Reka Ljubljanica sodi med najpomembnejša in hkrati najbolj ogrožena arheološka najdišča v Sloveniji in je od leta 2003 razglašena za kulturni spomenik državnega pomena. “Projekt, sofinanciran s strani Finančnega mehanizma EGP, je v letih 2014-2016 v partnerstvu z Občino Vrhnika, Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani ter domačimi in mednarodnimi strokovnjaki zasnovala in strokovno vodila Irena Šinkovec iz Muzeja in galerij mesta Ljubljane. Celovitost projekta, ki je vključeval zaščitne podvodne raziskave, konservacijo in prezentacijo deblaka iz 2. stoletja pr. n. št., sanacijo rečnih brežin, monitoringe, analize in dokumentiranje rečnega dna in depozitorija za moker les ter vzpostavitev razstavišča Moja Ljubljanica na Vrhniki, je bila na mednarodnih srečanjih že večkrat izpostavljena kot primer dobre prakse s področja kulturne dediščine,” so ob tem sporočili z Ministrstva za kulturo.

Še en pomemben dosežek

Poleg tega je bil 21. junija z večinsko podporo glasov držav članic v znanstveno-tehnično posvetovalno telo konvencije (STAB) izvoljen mednarodno uveljavljen podvodni arheolog dr. Andrej Gaspari, predstojnik Oddelka za arheologijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Z znanstveno raziskovalnim delom, delovanjem na področju zakonodaje in mednarodnim udejstvovanjem je postavil temelje sodobne slovenske podvodne arheologije ter prispeval k širjenju načel konvencije doma in v mednarodnem prostoru.

“Visoki priznanji za znanstveno in strokovno delo, ki ju je v Parizu sprejela generalna direktorica Direktorata za kulturno dediščino Maja Bahar Didović, utrjujeta pomen slovenske podvodne kulturne dediščine in nas hkrati zavezujeta k nadaljnjemu razvoju,” poudarjajo na Ministrstvu.

Poleg sistemske umestitve podvodnih raziskav v redno delovanje na področju varstva kulturne dediščine, bomo večjo pozornost namenili ozaveščanju in širjenju dostopnosti do podvodne dediščine morskih in sladkovodnih okolij. “S fenomenom Ljubljanice, naravne in kulturne vrednote svetovnega formata, z eno najdaljših tradicij podvodnih raziskav na svetu, bomo kandidirali na Unesco seznam naravne in kulturne dediščine. Raziskave arheologa Dragotina Dežmana in prizadevanja takratnega Deželnega muzeja so leta 1884 privedli do podviga potapljačev avstro-ogrske mornarice na Vrhniki in Ljubljanico ponesli v svet. Tokratno priznanje Unesca je namenjeno tudi njim in vsem kasnejšim raziskovalcem podvodne dediščine, ki so utrli pot sodobnim raziskavam,” so zaključili na Ministrstvu.

Vir: MK

(Visited 67 times, 1 visits today)