LOGO_LUPA_web

pohodnistvo_banner_header

Vsebina

Ob mednarodnem dnevu mladih: vlada sporoča, da jim z ukrepi zagotavlja boljši položaj

“Svet, v katerem živijo mladi, je čedalje bolj kompleksen, kar pomeni, da je prehod iz otroštva v odraslost zahtevnejši in bolj tvegan. Z mladinsko politiko zato slovenska vlada usmerjeno in neprekinjeno vlaga pozornost in sredstva v mlade ter njihovo doseganje avtonomije,” so zapisali na Vladi RS ob mednarodnem dnevu mladih, ki ga obeležujemo danes.

Izobraževanje, trg dela in bivanjske razmere

Navajajo 3 ključna področja, kjer s sistemskimi rešitvami in konkretnimi ukrepi po njihovih besedah zagotavljajo boljši položaj mladih:

Izobraževanje

  • Povezovanje formalnega in neformalnega izobraževanja. Pet izboljšav, ki jih Novela zakona o visokem šolstvu prinaša študentom: študent bo tudi po opravljeni diplomi obdržal status do konca študijskega leta, država bo financirala doktorski študij s proračunskimi sredstvi, polnopravno članstvo študentov v akademskih zborih, financiranje visokega šolstva bo zdaj urejeno z zakonom in uvaja boljši sistem zdravstvenega varstva študentov.
  • Večji delež mladih, ki končajo izobraževanje. Konkretni ukrepi lani in letos so: socialno vključevanje mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje, spodbujanje praktičnega usposabljanja pri delodajalcih in  spodbujanje poklicnega in strokovnega izobraževanja. Zanje bo vlada v dveh letih namenila več kot 10 milijonov evrov.
  • Štipendijska politika: državne, kadrovske, Zoisove, Ad futura in štipedije za deficitarne poklice so namenjene motiviranju mladih za vključevanje v izobraževalni sistem, pridobivanje višje ravni znanja, izboljšanje zaposljivosti in v primeru visokošolskega izobraževanja tudi zaključevanje študija v rednem roku. Vlada je v letu 2016/17 za štipendije namenila več kot 96,6 milijonov evrov.

Zaposlovanje

Pri vključevanju mladih na trg delovne sile ima ključno vlogo država. Ukrepi aktivne politike:

  • Po kreativni poti do znanja je program povezovanja visokošolskih zavodov, podjetij in študentov. V okviru projektov bodo študenti proučevali različne kreativne in inovativne rešitve za izzive gospodarskega in družbenega okolja, hkrati pa se bo s spodbujanjem medsebojne izmenjave znanj, izkušenj in dobrih praks visokošolskih učiteljev in strokovnjakov iz (ne)gospodarstva izvajal prenos strokovnega in akademskega znanja.
  • Jamstvo za mlade je učinkovit pristop k reševanju brezposelnosti mladih. Vsaki mladi osebi do starosti 29 let bo ponujena zaposlitev (tudi s pripravništvom), usposabljanje na delovnem mestu, vključitev v formalno izobraževanje ali krajšo obliko institucionalnega ali praktičnega usposabljanja v štirih mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu RS za zaposlovanje.
  • Program »MLADI« vključuje podporo podjetjem mlajšim od 5 let, ki imajo zaradi specifike razvoja in brez zgodovine poslovanja težave pri pridobivanju potrebnih finančnih sredstev na trgu. Namen programa je začetna finančna podpora podjetniškim idejam in/ali že ustanovljenim mladim podjetjem, ki imajo zagotovljen trg in izkazujejo potencial povečanja dodane vrednosti na zaposlenega.

Stanovanjska politika

Ukrepi za prvo reševanje stanovanjskega problema:

  • Nacionalni stanovanjski program 2015-2025 posebno pozornost namenja ustvarjanju razmer za zagotavljanje kakovosti bivanja posebno za mlade. S srednjeročno usmerjenostjo bodo v obdobju petih let izvedeni izbrani projekti za stabilizacijo razmer na področju stanovanjske oskrbe v Sloveniji. Pri pripravi projektov sodelujejo tudi predstavniki mladih.
  • Javna služba za najemniško upravljanje: najprej bo Stanovanjski sklad RS s pilotnim projektom oddajal v najem stanovanja v lasti sklada ter stanovanja drugih lastnikov zasebnega in javnega sektorja, ki bodo sklenili pogodbo o oddaji Stanovanjskemu skladu. Glede na rezultate projekta bodo ustrezno spremenjena zakonodaja, ki področje sistemsko ureja.
  • Stanovanjske skupnosti mladih so nova oblika sobivanja, namenjena mladim, ki končajo študijsko pot in ne izpolnjujejo več pogojev za bivanje v študentskih domovih ter mladim, ki ne študirajo in se vseeno želijo osamosvojiti. Stanovanjske kooperative se bodo spodbujale skozi javno-zasebno partnerstvo.

Vir: Vlada RS

Preberite tudi:

ženska
Ženska – uspešna v vsakdanjem manevriranju med različnimi vlogami

...  Te so aktivne članice družbe, ki že v enem samem dnevu zamenjajo veliko različnih vlog. Preteklost in sedanjost – ...

sunset-2459855_960_720
Slovenski narod se je oblikoval z gorami

  Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2003 za Mednarodni dan gora razglasila 11. december. Na ta dan povsod po Sloveniji in svetu ...

wheelchair-749985_640
Svetovni dan invalidov: ‘Smo državljani EU’

...  Mrak je predstavila nov program za mlade invalide: Prehod mladih s posebnimi potrebami na trg dela, Peter Svetina, direktor Zavoda ...

bobby-car-2426781_640
Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč

...  novembra obeležuje in organizira aktivnosti ob Svetovnem dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč. Na današnji dan se spomnimo ...