Evropa, ki varuje: čist zrak za vse

Evropska komisija je v danes sprejetem sporočilu „Evropa, ki varuje: čist zrak za vse“ predstavila ukrepe, ki so državam članicam lahko v pomoč pri boju proti onesnaževanju zraka.

Predlogi temeljijo na treh glavnih elementih: standardih kakovosti zraka, nacionalnih ciljih zmanjšanja emisij in emisijskih standardih za ključne vire onesnaževanja, na primer od emisij iz vozil in ladij pa do energetike in industrije. Komisija bo za obravnavo emisij onesnaževal zraka iz prometa še dodatno okrepila svoje sodelovanje z nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi organi na področju skupnega celostnega pristopa k urejanju dostopa za vozila v mestih v okviru agende EU za mesta. Komisija poleg tega poudarja potrebo po tesnejšem sodelovanju z državami članicami prek novih „dialogov o čistem zraku“ in s pomočjo financiranja EU v podporo ukrepom za izboljšanje kakovosti zraka.

Komisija pa je danes proti sedmim državam članicam (Franciji, Nemčiji, Madžarski, Italiji, Romuniji in Združenemu kraljestvu) pa je sprožila postopek pred Sodiščem EU zaradi nespoštovanja določenih mejnih vrednosti kakovosti zraka in ker niso sprejele ustreznih ukrepov za to, da bi bila obdobja s preseženimi vrednostmi karseda kratka. Poleg tega je Nemčiji, Italiji, Luksemburgu in Združenemu kraljestvu poslala dodatne uradne opomine, ker niso spoštovale pravil EU o homologaciji vozil.

Vir: Evropska komisija

Preberite tudi:

Naveza neposredno po vzponu - Luka Stražar, Tom Livingstone in Aleš Česen (foto Tom Livingstone)
Po 40 letih neuspešnih vzponov Česen, Stražar in Livingstone prvi na Latoku 1 s severne strani

Karakorumski sedemtisočak je v zadnjih štirih desetletjih ostal neizpolnjen cilj več kot 25 alpinističnih odprav z vsega sveta, slovenskima alpini ...

Foto: kranjska-gora.si
Jutri: dan umirjanja prometa v dolini Vrata

Jutri lahko - končno - doživimo dolino Vrata v trajnostni obliki. Občina Kranjska Gora si skupaj s partnerji prizadeva trajnostno urediti promet ...

alarm-clock-2175393_640
Več kot 4,6 milijona ljudi izrazilo mnenje o ureditvi poletnega časa v EU

V javnem posvetovanju o ureditvi poletnega časa, ki je potekalo med 4. julijem in 16. avgustom, je Evropska komisija prejela več kot 4,6 milijonov o ...

foto Eddie Fowke – IFSC)
Mladinci v športnem plezanju: skupno 5 medalj za Slovenijo

Potem ko je mladinka Vita Lukan na svetovnem mladinskem prvenstvu v športnem plezanju 12. avgusta osvojila bronasto kolajno v balvanih, je 15. avgust ...